miércoles, 21 de abril de 2010

IRAKASLE IKERTZAILE

Metodologiari dagokionez, sorturik dauden materialak lagungarriak suertatu daitezke ikasgaia aurrera eramateko baina ez dira beste barik aplikatu behar eta are gutxiago gure eguneroko biblia bihurtu. Beraietatik baliogarriak diren gauzak har ditzakegu baina inoiz ez gure lanaren oinarri bihurtu, gure lanaren oinarria HAUSNARKETA izan behar da!!! Kurrikulumari buruz dauden materialak ez ditugu hausnarketarik gabe onartu behar. Kontsumitzaile kritikoak izan behar gara, eta ezagutzaren motoreak. Ez ditugu dauden programak burokratikoki aurrera eraman behar eta ikasleen inplikazioa bilatzen saiatu behar gara.Ingurua ulertzen saiatu behar gara, eta teoria eta praktikaren arteko erlazioa modu sistematiko eta arduratsuan bilatu, erreflexioa bultzatuz. Irakaslea IKERTZAILEA izan behar da.
Richard Tinning-ek honen inguruan asko idatzi zuen.

0 comentarios:

Publicar un comentario