miércoles, 5 de mayo de 2010

EZINTASUNAK DITUZTEN IKASLEAK, GORPUTZ HEZKUNTZAN ERE INTEGRATUAK SENTITU BEHAR DIRA

Gorputz Hezkuntza, ikaslearen garapen integrala, heltzea eta integrazioa lantzen duen ikasgai garrantzitsuenetarikoa da, gehienbat talde dinamikak erabiltzen direlako, non eta ikaslea bere burua ezagutuz beste ikasleekin erlazionatuz arazoak konpontzen dituen. Horregatik Gorputz Hezkuntza guztiengatik praktikatua izan behar da. Petrus, A (1998): "...ezintasunetatik deribatzen den taldearen dibertsitatea, ekintza fisikoa burutzeko oztopoa izatea ekiditu behar dugu. Ezintasunak dituzten ikasleak gure ikasgeletan integratu badira eta haien ikaskideekin era arrunt batean elkarbizitzen badira, zer zentsu dauka Gorputz Hezkuntzak hauek diskriminatzeak?..."

Alumnos con discapacidades en las clases de Educación Física convencionales

0 comentarios:

Publicar un comentario