martes, 11 de mayo de 2010

HEZKUNTZA FISIKOKO SAIO ERAGINKORRAK

Naiz eta gure heziketa fisikoko programazio aurrerakoia izan (edo ez izan), gero programazio hau zelaira eraman behar da. Lehendik programatutako jarduerak zelaira eramaterakoan, bariable askoren menpe egongo dira: ume kopurua, instalazio bera, umeen abilezia ezberdinak, material kopurua,... Ikerketak egin dira gure G.H. saioen eraginkortasunari buruz, ikerketa hauek umea hordu bateko saio batean praktikari ematen dion denbora neurtu dute, emaitzak oso esanguratsuak izan dira. Arropaz aldatzeko denbora, irakaslearen azalpenak, jarduera prestatzeko denbora, eta umea ilaratan itxaroten duen denbora kenduta, ikasle batek ez ditu hamar minutu ematen praktikatzen. Horregaitik eraginkortasuna beti kontutan izan behar dugun kontzeptua da. Hobe da jarduera sinple eta eraginkor bat, jarduera korapilatsu eta ez-eraginkor bat baino.

La planificación de la sesión de Educación Física: tipos de sesiones y ejemplos.

El tiempo útil de participación motriz del alumno en las tareas.

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL ESTILO DE ENSEÑANZA SOBRE EL TIEMPO DE COMPROMISO MOTOR

0 comentarios:

Publicar un comentario